Suomessa juodaan päivittäin reilut 20 miljoonaa kupillista kahvia. Tämä vaikuttaa noin miljoonan ihmisen elämään kehitysmaissa. Kahvi on maailmankaupan toiseksi vaihdetuin tuote öljyn jälkeen. Kahvin hinnan romahdus on eliminoinut kahvintuotannosta satojatuhansia työpaikkoja ja aiheuttanut yhä kasaantuvia sosiaalisia ongelmia. Perinteisessä kahvinviljelyssä käytetään myös lapsi- ja orjatyövoimaa.

Kansainvälisen Reilun kaupan merkkijärjestelmän tavoitteena on puuttua maailmankaupan rakenteellisiin ongelmiin kansainvälisen kaupallisen yhteistyön avulla. Järjestelmän puitteissa kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa omilla ostopäätöksillään positiivisesti kehitysmaissa asuvien ihmisten elämään. Reilu kauppa tarkoittaa muun muassa sitä, että kahvin viljelijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen, lapsityövoiman käyttö on kielletty ja työntekijöillä on järjestäytymisoikeus. Myös tiukat ympäristökriteerit kuuluvat Reiluun kauppaan.

Suomessa on saatavilla tällä hetkellä yli kolmeakymmentä erilaista Reilun kaupan kahvia myös suurkeittiöiden tarpeisiin ja yli 210 erilaista Reilun kaupan tuotetta eri tukuista. Nykyisin hintaero Reilun kaupan kahvin ja ns. ”tavallisen” kahvin välillä on useimmissa tukuissa kaventunut hyvin pieneksi, ja on pienimmillään muutamia kymmeniä senttejä kiloa kohden.

Vuonna 2007 voimaan tulleen hankintalain mukaan kilpailuttaessaan julkisia hankintojaan kunta voi ottaa taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös ympäristöarvoja ja sosiaalisia tekijöitä. Tarjouskilpailussa voi ottaa huomioon mm. kuinka jonkun palvelun tai hyödykkeen tuottaja on ottanut huomioon kansainvälisiä työsopimuksia tai onko hankittava tuote tai hyödyke ympäristöystävällisempi tai terveellisempi kuin joku muu.

Reilun kaupan tuotteiden tarjoaminen auttaa ratkaisemaan kahvin tuottajamaiden sosiaalisia ongelmia ja edistää Nurmijärven positiivista imagoa kuntana, joka huolehtii maailman oikeudenmukaisuudesta konkreet-tisin teoin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Nurmijärven kunta ryhtyy toimenpiteisiin selvittääk-seen mahdollisuuksia tarjota Reilun kaupan kahvia ja teetä kunnan hallinnoimissa tilaisuuksissa, vähintäänkin valtuuston kokouksissa.

Nurmijärvellä 26.3.2008 Tarja Haaranen