Maailma muuttuu, koska sitä muutetaan!

Nurmijärven Vihreät haluavat edistää toiminnallaan vihreitä arvoja – luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta – niin Nurmijärvellä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Edistämme kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen ja yhdistämme vihreän arvomaailman omaavia nurmijärveläisiä.

Haluamme suhtautua tulevaisuuteen vakavammin ja pitkäjänteisemmin kuin mihin poliitikot ja talouselämä ovat tottuneet. Tavoitteenamme on jättää hyvän elämän edellytykset ja puhdas elinympäristö myös meitä seuraaville sukupolville.

Vihreillä ei ole taloudellisia taustakytköksiä. Pidämme tärkeänä sitä, että edustuksellista demokratiaa vahvistetaan lisäämällä vuoropuhelua valittujen päättäjien ja kansalaisten välillä. Avoimuus päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä sekä vapaus mielipiteen ilmaisuun on demokratian ydin. Emme löydä itseämme perinteiseltä oikeisto—vasemmisto-akselilta. Etsimme yhteiskunnallisiin ongelmiin tuoreita ratkaisuja ja pyrimme asiakysymyksissä yhteistyöhön yli puoluerajojen.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Leni Pispala
Puh. 040 774 2694
Sähköposti: leni.pispala(ät)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Riku Voutilainen
Puh. 044 319 1448
Sähköposti: riku.voutilainen(ät)metropolia.fi