Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Näistä tunnetuin on suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä Linux-käyttöjärjestelmä. Ohjelmista ei tarvitse maksaa vuotuisia lisenssimaksuja, ja niitä voi imuroida ilmaiseksi verkosta. Ne toimivat hyvin myös vanhoissa koneissa, minkä ansiosta tietokoneita voidaan käyttää nykyistä pidempään. Ohjelmat ovat tunnettuja kaupallisia ohjelmistoja vakaampia ja turvallisempia; esimerkiksi Linux on pitkälle välttynyt viruksilta. Lisäksi näiden ohjelmien käyttäjät eivät ole riippuvaisia yhdestä ohjelmistoyrityksestä.

Vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmien käytön suurimpia esteitä on toistaiseksi ylläpidon ja osaamisen niukkuus. Niihin siirtyminen edellyttää sekä tukihenkilöiden että käyttäjien kouluttamista, mikä aiheuttaa kustannuksia kuten kunta-atk:n 21.5.2007 päivätyssä vastauksessa Outi Mäkelän ym. valtuustoaloitteeseen todetaan. Kunnan on kuitenkin mielekkäämpää maksaa nurmijärveläisten työntekijöiden palveluista kuin ulkomaisen suuryhtiön lisensseistä.

Monet vapaat sovellusohjelmat ovat laajassa käytössä, mutta kaikista ammattikäyttöön tarkoitetuista ohjelmista ei ole vielä Linux-versioita. Myös käytettävyydessä ja yhteensopivuudessa Windows-sovellusten kanssa on kehittämistä. Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot eivät välttämättä sovikaan kaikkeen käyttöön. Useissa kunnissa on kuitenkin siirrytty vapaisiin ohjelmiin sellaisissa kohteissa, missä se on perusteltua kuten oppilaitoksissa ja kirjastoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Lahden, Hämeenlinnan, Espoon ruotsinkielinen ja Vihdin koulutoimi, Åbo Akademi sekä Joensuun ja Vaasan kaupunginkirjastot.

Esitämme, että Nurmijärven kunnanhallitus ja kunta-atk tutustuvat esimerkiksi Vihdin koulutoimen Linux -projektiin ja että vapaita ohjelmia otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön Nurmijärven kunnan kirjastoissa ja oppilaitoksissa. 

Nurmijärvellä 5.9.2007 Tarja Haaranen ja Petri Honkala