Tarkastuslautakunnan jäsen seuraa toimintaa

Olen Mari Linna, kolme vuotta sitten Nurmijärvelle Nummenpäähän kotiutunut ”maallemuuttaja”. Olen ollut Vihreissä jo Helsingissä asuessani, mutta aktivoitunut Nurmijärvelle muuton jälkeen myös toimintaan aktiivisemmin mukaan. Luottamustehtäväni liittyvät Keusoteen ja lisäksi olen Aleksian johtokunnan varajäsen. Tahdon kirjoittaa teille tässä blogissa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä. Toimin itse sen yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan jäsenenä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti. 

Keusoten palvelulupaus kuntalaisille: ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti”

Keusote on tehnyt palvelulupauksen asiakkailleen. Palvelulupaus on virkamiesten ja hallituksen sekä valtuuston yhdessä valmisteltu. Lupaus tarkoittaa, että

  • asiakas saa asiantuntevaa ja oikean tasoista palvelua oikeaan aikaan 
  • asiakas ja hänen läheisensä saavat palvelusta hyvän kokemuksen 
  • asiakkaan hyvä palvelu perustuu luottamukseen ja asiakkaan kuunteluun. 
  • asiakas ja hänen läheisensä ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa hoitoa/ palvelua mahdollisuuksiensa mukaan
  • kuntayhtymän henkilökunta tukee asiakkaan omaa kykyä ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä kuntoutua
  • asiakas saa laadukkaan ja turvallisen hoidon ja palvelun
  • asiakasta tuetaan hoitoon/palveluun liittyvissä valinnoissa
  • asiakkaan hoito ja palvelu perustuvat yhdenmukaisiin menetelmiin yksilölliset tarpeet huomioiden
  • kuntayhtymän sote-palvelu perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen yhdessä alueen asukkaiden, jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa

 

Palvelualueet ja organisaatio

Organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen, joita ovat (1) ikäihmisten ja vammaisten palvelut, (2) terveyspalvelut ja sairaanhoito ja (3) aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Keski-Uudenmaan soten ylin päätösvalta on yhtymävaltuustolla. Omistajakuntien valtuustot valitsevat sen jäsenet toimikautensa ajaksi. Yhtymävaltuusto vastaa yleisellä tasolla kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Vihreitä valtuuston jäseniä ovat Satu Kontiainen (Hyvinkää), Pauliina Naala (Järvenpää) ja Mari Linna (Nurmijärvi). 

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen. Hallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa, huolehtia omistajapolitiikan toteutumisesta sekä vastata talousarvion toimeenpanosta. Hallituksen alaisuudessa toimii sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto. Hallituksen vihreitä jäseniä ovat Aki Korpela ja Pauliina Naala. Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenenä Vihreiltä toimii Satu Kontiainen. 

Tarkastuslautakunnan tehtävä

Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä sitä, toteutuvatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuslautakunta seuraa hallituksen ja valtuuston työskentelyä tutustumalla kaikkiin hallituksen ja valtuuston pöytäkirjoihin sekä tehtyihin päätöksiin. Erityisen tarkkailun kohteena ovat talouteen liittyvät päätökset.

Omasta näkökulmastani tarkastuslautakunnan jäsenyys on mielenkiintoinen näköalapaikka Keusoten toimintaan. Tarkastuslautakunta saa säännöllisesti eri palvelualueiden johtajilta tilannekatsauksen toimialueiltaan. Jos esiin tulee haasteita toiminnassa, tarkastuslautakunta voi pyytää selvityksiä ko palvelualueen johtajalta. Vuoden aikana olemme pyytäneet selvityksiä mm vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun toimijoilta. Tarkastuslautakunta seuraa myös kilpailutuksia. Kilpailutuksissa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota erityisesti laatukriteereihin. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain tarkastuskertomuksen Keusoten toiminnasta.

Iso muutos kuntalaisille

Keusoteen liittyminen on ollut kuntalaisen näkökulmasta iso muutos. Isot muutokset tuovat yleensä mukanaan parannuksia, mutta myös kokemuksia siitä, että asiat ovat nyt huonommin. Keusoten toiminnassa alussa keskeistä on toiminnan harmonisointi siten, että eri kuntien palveluita verrataan ja etsitään Keusoten yhteiset linjaukset, jotta kaikki kuntayhtymän asiakkaat olisivat yhdenvertaisessa tilanteessa palvelujen saatavuudessa. 

Työ ei ole helppoa, mutta tunnen vahvasti, että Keusotessa on tahtotila parantaa koko kuntayhtymän asukkaiden sote-palveluja. Keusote on  vielä toimintaiältään nuori ja haasteita riittää, mutta pala palalta saamme toivottavasti hyvän ja toimivan, palvelulupauksen mukaisen toimintajärjestelmän aikaiseksi. 

Mikäli Keusote mietityttää tai haluat tuoda esille asioita, joita luottamustehtävin hoitajien tulisi tietää, niin laita vaikka sähköpostia: mari.j.linna@gmail.com

 

Mitä parhainta terveyttä toivottaen,

Mari Linna

– – – – – – – – – – 

Linkkejä

Keusoten nettisivut: https://www.keski-uudenmaansote.fi/

Keusoten organisaatiokaavio: https://www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/organisaatio/

Valtuuston kokoonpano: https://www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko-ja-hallinto/valtuusto/

Hallituksen kokoonpano: https://www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko-ja-hallinto/hallitus/

Tarkastuslautakunnan kokoonpano: https://www.keski-uudenmaansote.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko-ja-hallinto/tarkastuslautakunta/