Nurmijärven vihreät ry

Kunnissa tehdään paljon päätöksiä, joilla vaikutetaan suoraan kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Nurmijärven Vihreät haluavat olla tekemässä päätöksiä, joilla torjutaan ilmastonmuutosta, tuetaan hyvinvointia, ehkäistään eriarvoistumista, huolehditaan viihtyisästä elinympäristöstä ja kehitetään Nurmijärven elinvoimaisuutta ja vetovoimaa asuinkuntana. Meille tärkeää on laadukas varhaiskasvatus ja opetus, terveelliset ja turvalliset kiinteistöt ja työolosuhteet, kaikkien ulottuvilla olevat liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut, laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yhdenvertaiset ikäihmisten, vammaisten ja vähemmistöjen oikeudet.

Eriarvoistumisen torjumisesta tulee huolehtia monipuolisen nuorisotyön, hyvin resursoitujen työllisyyspalvelujen, ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen sekä eri-ikäisten kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien keinoin. Viihtyisä asuinympäristö luo hyvinvointia. Tästä tulee huolehtia vaalimalla lähiluontoa, suojelemalla korvaamattomia luontoalueita, eläimistöä ja vesistöä. Haluamme tehdä työtä siistimmän Nurmijärven puolesta.

Nurmijärven elinvoimaisuudesta tulee huolehtia rakentamalla kunnasta houkutteleva paikka asua ja yrittää. Joukkoliikennettä tulee parantaa kuntalaisten tarpeita vastaavaksi. Päätöksenteon tulee olla avointa ja asukkaita osallistavaa ja aidosti kuulevaa. Nurmijärven vihreät haluavat edistää monipuolista ja joustavaa kaavoitusta, joka mahdollistaa erilaiset asumismuodot ja viheralueet. Vihreät päätökset ovat tieteeseen ja tutkimukseen perustuvia sekä kauaskantoisia ja kestäviä, inhimillisyyttä ja Nurmijärven erityispiirteitä huomioivia.

Valtuutettuja meillä on uudessa elokuussa 2021 aloittavassa valtuustossa viisi. Luottamuspaikkoja eri lautakunnissa ja johtokunnissa meillä on kaksitoista. Lisäksi meillä on useamman kunnan yhteisissä luottamuspaikoissa kahdeksan varsinaisen tai varajäsenen paikkaa. Viralliset päätökset tehdään näissä toimielimissä, mutta on paljon taustatyötä, joissa voit tavallisena kuntalaisena auttaa.

Rakennetaan yhdessä vihreää, kestävää, yhdenvertaista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista Nurmijärveä!

 

Tutustu aluevaaliehdokkaisiin

 

 

 

Liity Nurmijärven vihreisiin!

Meillä kaikilla on osaamista, jolla voimme rakentaa parempaa huomista.

Tule mukaan ja tehdään huomisesta vihreä.