Nurmijärvellä on useita upeita uimarantoja. Meillä ei kuitenkaan ole vielä yhtään esteetöntä uimarantaa, jossa eri vammojen vuoksi esteetöntä ympäristöä tarvitsevat henkilöt voisivat käydä mahdollisimman itsenäisesti ja helposti uimassa. Esteettömyyden tulisi olla ”uusi normaali” ja sen tulisi näkyä kaikissa kunnan toiminnoissa.

Esteetön uimaranta palvelisi Nurmijärvellä ja sen lähialueilla asuvia henkilöitä, joille esteettömyys on liikkumisen ja toimimisen kannalta välttämätöntä. Esteetön uimaranta on myös matkailuvaltti, joka houkuttelee kävijöitä lähikunnista, esimerkiksi kokonaisia perheitä, joissa yhdellä perheenjäsenellä on toimintarajoite.

Esteettömällä uimarannalla pääsee liikkumaan esim. pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunujen kanssa. Se palvelee myös näkövammaisia. Veteen asti pääsee apuvälineen kanssa, rannalla on esteetön wc ja esteetön pukukoppi. Järven rantaan pääseminen voidaan mahdollistaa pysyvän luiskan tai siirrettävän luiskamaton avulla. Rannalla voisi olla myös esteetön laituri ja penkkejä istumista varten. Rannan läheisyydessä tulee olla esteettömiä parkkipaikkoja.

Monissa kaupungeissa ja kunnissa on jo esteettömäksi tehtyjä uimarantoja, moneen on suunnitteilla sellainen. Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Espoossa on esteetön uimaranta, ja mm. Juukaan ja Rovaniemelle ollaan rakentamassa sellaista. Rovaniemen kaupunki on saanut lähivirkistysalueiden kehittämiseen valtionavustusta, jota käytetään mm. esteettömän uimarannan tekemiseen. Mahdollisen valtionavustuksen saamista Nurmijärven esteettömän uimarannan tekemiseen tulee selvittää.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Nurmijärvelle tehdään esteetön uimaranta. Ensisijaisesti paikaksi tulee harkita Sääksin uimarantaa sijaintinsa ja tunnettuvuutensa vuoksi. Esteetön uimaranta tulee suunnitella huolellisesti ja suunnittelussa tulee selvittää toimivat ratkaisut. Suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset vammaryhmät ja suunnitteluun osallistetaan vammaisneuvosto. Voidaan myös selvittää, onko mahdollista, että esteettömät ratkaisut (luiskat, wc, pukukoppi ym.) olisivat siirrettäviä, ja niiden paikkaa voisi vaihdella vuosittain eri uimarannoilla.

Nurmijärvi 15.12.2021

 

Vihreä valtuustoryhmä

Leni Pispala