Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat, koronakriisi jatkuu edelleen ja se vaikuttaa kunnan talouden lisäksi myös monien kuntalaisten talouteen negatiivisesti vielä pitkään. Tämän vuoksi Vihreä valtuustoryhmä näkee erityisen tärkeänä, että kunta huolehtii jatkossakin laadukkaista kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä liikuntamahdollisuuksista, jotka tuovat hyvinvointia ja virikkeellisyyttä kunnan asukkaille ilmaiseksi tai pienillä kustannuksilla.

Nämä ovat niitä investointeja, joilla ehkäistään kuluja sote-puolella ja lisätään asukkaiden viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Vihreä valtuustoryhmä näkee kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittämisen osana kestävää tulevaisuutta. Kirjastopalveluiden kehittäminen mahdollistaa esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytön ikäihmisille, toimii kohtaamispaikkana asukkaille ja tarjoaa elämyksiä elinvoimaisille kylille. Siksi on hienoa, että mm. pääkirjaston remontti on käynnistynyt. Rajamäen kampuksen suhteen harmittavaa on se, että tilanne on vielä kirjaston suunnitelmien suhteen auki.

Kuten tänään on kuultu, ylijäämä perustuu kertaluontoisiin maan myynnin luovutusvoittoihin. On myös todettu miten poikkeuksellista oli tämän koko luokan tontin luovutusvoitto. Näin hyvällä sijainnilla toivoisi ja myös olettaisi, ettei tämä nyt niin harvinaisia olisi. Tällaisina hetkinä kunnassa pitäisi pohtia, että miten kertaluontoisesta tehdään jatkuvaa. Olemme asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa usein keskustelleet tonttivarannosta ja aina palataan resursseihin. Ulkopuolelta kaavaa ei osteta, koska se vaatii ohjausta ja omalla työpanoksella kaavaa ei synny koska väkeä ei ole riittävästi.

Nyt on hyvä iloita kertaluontoisesta luovutusvoitosta, mutta kuten minä – ja väittäisin, että koko valtuusto on myös edellyttänyt, niin kaavoituspuolen resurssointi pitää hoitaa.

Tulopuoli kuntoon.

Talouskirjan sivulla 89 todetaan: rekrytointi ja uusi henkilöstö on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä.

Sitten tytäryhtiöihin; Vihreä valtuustoryhmä otti positiivisesti vastaan Rajamäen uimahallin erinomaisen loppuvuoden tuloksen. Toivomme ja uskomme, että ensi vuosi tulee olemaan positiivinen, mikäli halli pysyy auki. Erityisen ilolla otimme vastaan kuulumiset uimahallin omasta aurinkosähkön tuottamisesta, joka olisi tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Uimahalli on hyvällä matkalla kenties mahdolliseksi nollaenergialiikuntarakennukseksi.

Nurmijärven sähkön kuulumiset olivat maanantaina pääosin hyviä. Hienoa kuulla edelleen kasvavasta tuulivoiman käytöstä sekä tuulivoimapuistoista. Fennovoima -hankkeen vastatuuli jatkuu, lokakuun lopussa tuli uutisia, että puolustusministeriö on puuttunut hankkeeseen. Mikäli rakennuslupaa ei tule, pelko on että sieltä laskeutuu omistajille miljoonien kulu.

Tämä fennovoimasta puhuminen kääntyy usein siihen, että vihreät vastustaa ydinvoimaa. Siitä ei ole kyse. Kyse on tästä kyseisestä hankkeesta. Vaikea ymmärtää, että muille ryhmille on ok, että kunnan omistama sähköyhtiö laittaa miljoonia hankkeeseen, jonka toteutuminen on epävarmaa. Olettaisin, että edes kunnanhallitus vaatisi riskikartoitusta. Omistajan pitää ottaa vastuuta omistamien yhtiöiden rahankäytöstä.

Talouskirjassa todetaan, että väestöllinen huoltosuhde heikkenee Nurmijärvellä. Tämä selittyy 65 vuotta täyttäneiden määrän tuntuvalla kasvulla, mutta lasten määrä pysyy suunnilleen samalla tasolla pitkällä aikavälillä. Lapsiperheiden ja lasten asiat tuntuvat olevan huomattavasti paremmin huomioitu kuin ikääntyvien. Nurmijärven kunnan strategiassa luvataan kehittää ikääntyvien ihmisten tarpeita vastaavia palveluja mm. erilaisia asumisen ja palvelujen yhdistäviä ratkaisuja kehittämällä. Ikääntyminen ei saisi olla este aktiiviseen, hyvään elämään.

Kunnan tulisi päätöksenteossa ja toiminnassa huomioida ikääntyvien moninaiset tarpeet. Heidät tulisi huomioida voimavarana, siinä missä kaikki muutkin kunnan asukkaat. Talousarviokirjassa todetaan, että ikäihmisten liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa tullaan tekemään yhteistyötä Keusoten kanssa. Talouskirjaan on myös kauniisti kirjattu toiminnan painopisteeksi ikäihmisten toimintakykyä edistävien liikuntapalvelujen kehittäminen.

Rahaa tälle ei tässä yhteydessä ole varattu, mutta tänään on tulossa esityksiä ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen ja ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Näitä on helppo kannattaa, sillä sotesiirtymässä meidän pitää entistä paremmin varmistaa ennaltaehkäisevä työ, ikäihmisten toimintakyky. Pidetään huolta ikääntyvistä.

Yhteenveto talousarvioesityksestä ja tulevaisuuden tarkastelu otsikon alle on kirjattu; velkaantuminen jatkaa kasvuaan tulevina vuosina merkittävistä investoinneista johtuen. Isoja hankkeita mm. Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu, Kirkonkylän lukiohanke ja asemakaava-alueiden rakentaminen. Velalla pelottelu tällaisten hankkeiden kohdalla on mielestämme perusteetonta – eli nimenomaan näiden hankkeiden kohdalla. Talouspolitiikka on muutakin kuin keskustelua yli- ja alijäämästä. Laadulla pitää olla väliä. Erityisesti näissä hankkeissa. Nyt täytyy puhua kestävästä kehityksestä, kestävistä hankkeista ja tällaisiin on perustelua ottaa lainaa.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa nähdä Nurmijärven edelläkävijänä ympäristö- ja ilmastoystävällisessä puurakentamisessa. Turvalliset ja sisäilmaterveet koulut sekä päiväkodit voivat toimia kunnalle sekä ”myyntivalttina” että pitovoimana, laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta unohtamatta.

Lopuksi voidaan todeta, että kulunut vuosi on ollut haastava ja työteliäs monelle. Korona jatkaa temppujaan ja siirsi kuntavaalejakin kuukausilla, jolloin myös ”kunnallinen vuosikalenteri” koki aikamoisen keikauksen.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita uuden valtuuston perehdyttämisestä, hyvästä yhteistyöstä ja sekä aktiivisesta otteesta viestinnän parantamiseksi ja kuntalaisten kuulemiseksi.

Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut kunnan talouden tasapainoittamiseen, emmekä ryhmänä tee määrärahaesityksiä talousarvioesitykseen.

Kiitos valmistelijoille, viranhaltijoille ja muille luottamushenkilöille.

Sami Virtanen, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja