Nurmijärven vihreät haluavat jättää pysyvän jäljen Seitsemän veljeksen juhlavuoden kunniaksi

Mikä olisikaan parempi tapa kuin suojella pala luontoa veljesten nimissä tuleville sukupolville muistettavaksi.

Vuosi 2020 on Seitsemän veljeksen julkaisemisen150-vuotisjuhlavuosi, joka huomioidaan mittavasti, monin eri tavoin Nurmijärvellä.

Luonnolla on tärkeä asema Aleksis Kiven kirjallisessa tuotannossa. Seitsemässä veljeksessä metsä on konkreettisesti läsnä, olipa kysymys veljesten lapsuudesta Jukolassa tai heidän miehiksi varttumisestaan Impivaarassa. Suomalaisen kirjallisuuden edelläkävijän ja suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksen, Seitsemän veljeksen, kunniaksi tulee perustaa luonnonsuojelualue. 

Kunnat voivat tarjota omistamiaan alueita suojeluun paikalliselle ELY-keskukselle. Alueista perustetaan pysyviä yksityisiä suojelualueita.  Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on tietoa Nurmijärven luontokohteista ja ympäristökeskus voi avustaa sopivan suojeltavan alueen etsinnässä. Suojeltavan alueen täytyy täyttää luonnonsuojelulain mukaiset edellytykset. Alue voi olla esimerkiksi tärkeä virkistyskohde, kuntalaisten suosima ulkoilukohde tai kaunis maisemallisesti.  Kunnan kanssa sovitaan alueelle rauhoitussäännöt, jotka määrittävät mikä alueella on sallittua ja mitä alueella ei saa tehdä. Jokamiehenoikeudet sekä metsästys ja kalastus ovat sallittuja. 

Luonnonsuojelualueen perustaminen on pysyvä kunnianosoitus, joka muistuttaa olemassa olollaan Seitsemän veljeksen merkityksestä Nurmijärvelle.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Nurmijärvi perustaa luonnonsuojelualueen Seitsemän veljeksen kunniaksi. Toivomme aloitteen pikaista käsittelyä, sillä mikä olisi osuvampaa kuin saada alue perustettua lokakuussa Aleksis Kiven päivänä.

 

Nurmijärvi 29.1.2020

 

Leni Pispala

Vihreä valtuustoryhmä