Edellinen luonnonsuojelualue, Lallinsuo, perustettiin sekin Nurmijärven Vihreiden aloitteesta. Arkistokuvassa Nurmijärven Vihreiden puheenjohtaja Leni Pispala ihastelee Lallinsuon luontoa. Arkisto/ Juha Salonen

Vihreät esittävät luonnonsuojelualuetta Seitsemän veljeksen kunniaksi

Nurmijärven Vihreät havittelee nyt uuden luonnonsuojelualueen perustamista Nurmijärvelle.

Vihreiden valtuustoryhmän viime viikollla jättämässä valtuustoaloittessa esitetään, että Nurmijärvi perustaisi luonnonsuojelualueen Seitsemän veljeksen kunniaksi.

– Luonnolla on tärkeä asema Aleksis Kiven kirjallisessa tuotannossa. Seitsemässä veljeksessä metsä on konkreettisesti läsnä, olipa kysymys veljesten lapsuudesta Jukolassa tai heidän miehiksi varttumisestaan Impivaarassa. Siksi suomalaisen kirjallisuuden edelläkävijän ja suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksen, Seitsemän veljeksen, kunniaksi tulee perustaa luonnonsuojelualue, Nurmijärven Vihreiden puheenjohtaja Leni Pispala katsoo.

Vihreiden valtuustoryhmällä ei ole mielessään mitään tiettyä kohdetta, vaan he ehdottavat, että kun Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on tietoa Nurmijärven luonto-kohteista, niin ympäristökeskus voisi avustaa sopivan suojeltavan alueen etsinnässä.

– Alue voi olla esimerkiksi tärkeä virkistyskohde, kuntalaisten suosima ulkoilukohde tai kaunis maisemallisesti, Pispala sanoo.

– Tähän kuvaukseen sopivaa luontoa löytyisi esimerkiksi Seitsemän veljeksen reitiltä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Virtanen lisää.

Vihreät painottavat, että suojeltavan alueen tulee täyttää luonnonsuojelulain mukaiset edellytykset.

– Kunnan kanssa sovitaan alueelle rauhoitus-säännöt, jotka määrittävät mikä alueella on sallittua ja mitä alueella ei saa tehdä. Jokamiehenoikeudet sekä metsästys ja kalastus ovat sallittuja.

Vihreät toivovat nyt, että kunta etenisi ehdotuksen käsittelyssä ripeästi, jotta mahdollinen luonnonsuojelualue saataisiin perustettua vielä tänä vuonna, kun juhlitaan Seitsemän veljeksen ilmestymisen 150-vuotisjuhlavuotta.

– Luonnonsuojelualueen perustaminen olisi pysyvä kunnianosoitus, joka muistuttaisi olemassa olollaan Seitsemän veljeksen merkityksestä Nurmijärvelle.

– Mikä olisi osuvampaa kuin saada alue perustettua lokakuussa Aleksis Kiven päivänä.

Nurmijärven luonnonsuojelualueet

Nurmijärven kunnan alueella on yhteensä 12 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja neljä valtion omistamaa suojelualuetta.

Näiden lisäksi on suojeltu yksi luontotyyppi, Vaaksinjärven saarnikorpi, sekä rajattu erityisesti suojeltavan sammalen esiintymispaikka.

Vanhin suojelualueista on vuonna 1985 perustettu Kiljavan lähteikköjen soidensuojelualue. Uusin, Lepsämän Lallinsuon luonnonsuojelualue, perustettiin Nurmijärven Vihreiden aloitteesta Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Moni alueista on muutaman hehtaarin kokoinen, mutta suurin Koivuniemen luonnonsuojelualue on 32,3 hehtaaria.

Lisäksi Nurmijärven kunnan alueella on neljä Natura-aluetta, ja Nurmijärven halki virtaava Vantaanjoki on valittu Natura-alueeksi.

Lisätietoja sll.fi.