Kuva: kuntarekry.fi

Aiemmin syksyllä Vihreä kirkkovaltuustoryhmä jätti aloitteen Nurmijärven seurakunnan siirtymisestä anonyymiin rekrytointiin. Kuntapolitiikassa halusimme seurata hyvää esimerkkiä.

Vihreä valtuustoryhmä näkee tämän tärkeäksi ennen kaikkea tasa-arvon ja läpinäkyvyyden kannalta. On tärkeää turvata työnhakijan anonymiteetti, jotta tunnistetiedot eivät vaikuta mahdolliseen haastatteluun pääsyyn. Laki kieltää työnhakijan nimellä ”googlailun”, mutta näin oletettavasti kuitenkin tapahtuu. Anonyymi käytäntö motivoi useampia henkilöitä hakemaan työpaikkoja, sillä näin on eliminoitu ”korvamerkittyjen” työpaikkojen mahdollisuus. Seuraavassa aloitteen teksti kokonaisuudessaan:

VALTUUSTOALOITE ANONYYMIN REKRYTOINNIN KÄYTTÖÖNOTOSTA NURMIJÄRVEN KUNNASSA

Nimetön, eli anonyymi rekrytointi yleistyy Suomessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Anonyymin rekrytoinnin kokeiluja on ollut ainakin Espoon, Helsingin, Vaasan ja Vantaan kaupungeissa. Muutama yritys on siirtynyt jo kokonaan nimettömään haastateltavien valintaan. Kokemukset anonyymistä rekrytoinnista ovat olleet positiivisia. Näiden nimettömästä rekrytoinnista saatujen kokemusten mukaan identifioivia tekijöitä kuten hakijan nimeä, ikää, sukupuolta ja muuta sellaista ei tarvitse tietää, kun valitaan ihmisiä työhaastatteluun.

Anonyymissä rekrytointiprosessissa hakemuksista poistetaan näkyvistä hakijan tunnistetiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, äidinkieli ja kuva. Menetelmän tarkoituksena on perustaa haastattelukutsupäätökset puhtaasti hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen ilman, että ennakkokäsitykset demografisista tiedoista vaikuttavat rekrytoijan mielikuvaan hakijasta.

Anonyymillä rekrytointiprosessilla on useita selkeitä ja painavia etuja:

  1. Tasa-arvon sekä rekrytoinnin läpinäkyvyyden lisääminen ja syrjinnän vähentäminen. Työmarkkinoilla on edelleen merkittävän paljon erilaisiin tekijöihin liittyvää syrjintää. Lisäksi nimettömällä rekrytoinnilla voidaan välttää tilanteita, joissa saattaa herätä epäilyksiä tiettyjen hakijoiden suosimisesta viran- tai tehtävänhakuprosessissa etenkin sellaisten työpaikkojen täyttämisessä, joiden päätökset tehdään viranomaispäätöksinä.
  2. Vastuullisuuden konkretisointi. Anonyymi rekrytointi on tehokas tapa lisätä tasa-arvoa, kuntalaisten luottamusta kunnan toimintaan ja vähentää kokemuksia syrjinnästä. Käyttämällä anonyymiä rekrytointia kunta voi osoittaa, että se on aidosti arvojensa takana.
  3. Passiivisten työnhakijoiden aktivointi. Monet jo työsuhteessa olevat eivät halua nykyisen työnantajansa tietävän työpaikan vaihtoaikeistaan. Anonyymin rekrytoinnin avulla saadaan siis osallistettua myös näitä passiivisia työnhakijoita.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Nurmijärven kunta siirtyy käyttämään anonyymia rekrytointiprosessia kunnan virka- ja työsuhteita täytettäessä.

Nurmijärvi 11.11.2020

Vihreä valtuustoryhmä

Kokouksessa lisäksi Vihreän valtuustoryhmän jäsen, Leni Pispala, jätti valtuustoaloitteen Nurmijärven kunnan siirtymisestä avohakkuuttomaan metsänhoitoon. Tämän aloitteen tekstin voit lukea täältä:

Kuva: Leni Pispala

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan viranhaltijoiden vastauksia aloitteisiin.