YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n huippukokouksessa New Yorkissa 25.9.2015. Toimintaohjelman aikajänne on vuoteen 2030 saakka. Nurmijärven kuntastrategiassa, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka on kestävän kehityksen toimenpiteet lähinnä maininnan tasolla. Juuri hyväksytyn Nurmijärven NUUKA-ohjelman mukaiset palvelutuotannon sopeutukset ulottuvat ainakin vuoteen 2025, investointien sopeuttaminen 2029 saakka, mutta NUUKA-ohjelmassa ei oteta kantaa juuri muuhun kuin taloudellisiin toimenpiteisiin, joista toki osa on onneksi myös kestävän kehityksen mukaisia. On hienoa, että olemme nyt ihan valtuustotasolla saaneet tehtyä yhteisen päätöksen esimerkiksi monistamisen vähentämisestä.

Muutin Nurmijärvelle Helsingistä vuonna 2015, kun oli päästävä lähemmäs luontoa. Rauhallinen ympäristö Helsingin vilinään verrattuna oli tervetullutta. Luonto on ehdottomasti Nurmijärven vahvuus, ja kuntalaisena olen kiinnostunut tietämään, millaisilla toimenpiteillä Nurmijärven kunta kantaa osansa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamiseksi. Konkreettisia toimenpiteitä pitäisi tuoda näkyvämmin esille. Nurmijärvi kuuluu toki KUUMA-kuntien yhteiseen ilmastosopimukseen, mutta tulevaisuuden turvaamiseksi emme tee riittävästi.

Kestävä kehitys on tuotava osaksi kaikkea päätöksentekoa ja siitä on viestittävä aktiivisemmin. Se on tietoinen arvovalinta, jolla me aikuiset voimme lunastaa lasten ja nuorten vaatimukset elinkelpoisesta tulevaisuudesta. Kestävän kehityksen toimenpiteitä täytyy suunnitella yhtä aikaa talouden sopeuttamisen kanssa. Me aikuiset teemme päätökset tänään siitä, kuinka lapset ja nuoret huomenna elävät. Ei riitä, että sammutamme työpaikalta valot työpäivän päätteeksi tai monistamme vähemmän asiakirjoja.

Taru Mansnérus