Metsälä Susanna

Susanna Metsälä

Olen 43-vuotias klaukkalalainen taideopettaja, tuottaja, projektipäällikkö ja järjestötoimija. Olen myös äiti, vaimo, tytär, sisko, serkku, kummitäti, ystävä, naapuri, klaukkalainen, kuntalainen, kansalainen, maailman kansalainen, vihreä. Miksi vihreä? Kerron teille siitä.

Elämme keskellä erilaisia järjestelmiä, rakenteita, verkkoja ja verkostoja. Listaan näistä joitakin – en kaikkia -, joiden kanssa olemme tekemisissä joka ikinen päivä:

 • talousjärjestelmä
 • kustannusrakenne
 • vesiverkosto
 • sähkönjakeluverkosto
 • kouluverkko
 • koulutusrakenne
 • päiväkotiverkko
 • viherverkko
 • kaavoitusjärjestelmä
 • kaavarakenne
 • päätöksentekorakenne
 • yhdyskuntarakenne
 • hallintorakenne
 • työllisyysrakenne
 • joukkoliikenneverkosto
 • tieverkosto
 • tietoliikenneverkko
 • terveydenhoitojärjestelmä
 • ruoanjakelujärjestelmä
 • mikä tahansa palvelurakenne, kuten vanhusten palvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelu, vapaa-ajan palvelut

Järjestelmillä, rakenteilla ja verkostoilla yleisesti pyritään systemaattiseen toimintaan, jossa tehtävät tulevat tehdyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkia näitä tehtäviä hoitavien organisaatioiden tekemistä ohjaavat arvot ja unelmat. Unelmat ovat tulevaisuudenkuvia siitä, minkä haluamme olevan totta tulevaisuudessa ja miten sen haluamme tehdä. Tässä kohtaa politiikka astuu kuvaan. 

Jokainen poliittinen puolue pohjaa toimintansa arvoille ja unelmille. Minun arvoni ja unelmani ovat lähimpänä Vihreiden arvoja ja unelmia. Mitä ne arvot ovat?
Kiteytetysti Vihreiden arvot ovat tasa-arvo, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus myös tuleville sukupolville lajiin katsomatta. Lukijaa, joka haluaa perehtyä enemmän Vihreiden arvoihin ja periaateohjelmaan, kehotan klikkaamaan  Vihreiden sivuille.

Kunnallisella päätöksenteolla vaikutetaan yllä mainittujen järjestelmien, rakenteiden ja verkkojen toimintaan. Siksi on tärkeää, että olet äänestäjänä tarkka siitä, että ne arvot ja unelmat, joihin puolueet ovat sitoutuneet, vastaavat sinun käsitystäsi eettisesti kestävistä arvoista ja tulevaisuudesta. Kunnallinen päätöksenteko vaikuttaa organisaatioidemme kautta meidän jokaisen elämään joka ikinen päivä.

”Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden.”

Arvoista ja unelmista kumpuavat kaikki se, mitä konkreettisesti saadaan aikaan.

Minut tavoittaa facebookista ja sähköpostitse:

https://www.facebook.com/susanna.metsala.5

metsala.susanna@gmail.com