Paulanto Tuulia

Tuulia Paulanto

31-vuotias

Olen Tuulia, rohkeasti rakentava viestintä- ja markkinointiasiantuntija. Olen kotoisin Nurmijärveltä ja muualla vietettyjen vuosien jälkeen, elämä pääsi yllättämään ja minusta tuli paluumuuttaja. Asun Nurmijärven Kirkonkylässä Parkkimäen kupeessa perheeni kanssa. Olen opiskellut Tampereen yliopistossa viestintää, kauppatieteitä ja politiikan tutkimusta. Valmistuin maisteriksi vuonna 2016. Tällä hetkellä työskentelen viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijana K-ryhmässä LVI- ja sähköalan tukkukaupassa. Lue lisää minulle tärkeistä teemoista.

1) Kestävästi kehittyvä kunta on hyvä asuinpaikka kaikille.

Paikallisessa päätöksenteossa tulee varmistaa, että tehdään päätöksiä kaikki kuntalaiset huomioiden. Kestävästi kehittyvä kunta on vetovoimainen myös tulevaisuudessa. Asuinpaikan vetovoimaisuudesta on paljon etua: palveluita riittää ja asunnot käyvät kaupaksi kilpailukykyisellä hinnalla. Ennen kaikkea eläminen, liikkuminen ja yrittäminen on vaivatonta.

2) Kylien yhteisöllisyys positiiviseksi voimavaraksi ja kehitystä edistäväksi tekijäksi.

Vireät kyläyhteisöt voisivat tulevaisuudessa olla Nurmijärvelle entistä suurempia valttikortteja. Kun kyläläiset pistävät hynttyyt yhteen, niin saadaan aikaan vaikka mitä! Hienoja esimerkkejä positiivisesta aktivoitumisesta löytyy esimerkiksi Raalasta, Valkjärveltä, Lepsämästä ja Rajamäeltä. Kyläyhteisöjen aktivoitumista tulee tukea ja siihen tulisi kannustaa myös kuntapolitiikan keinoin. Näin luodaan positiivista tekemisen meininkiä. Kun ihmisillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, niin päätöksistä tulee parempia.

3) Ympäristöystävällisempää liikkumista ja vähäpäästöisempää pendelöintiä.

Kehyskuntana Nurmijärvi hyötyy hyvästä sijainnistaan pääkaupunkiseudun kupeessa. Hyvät kulkuyhteydet sekä julkinen liikenne ovat erityisen tärkeitä tekijöitä houkuttelevuuden kannalta. Tulevaisuudessa tulisi erityisesti tukea vähäpäästöisempiä liikennemuotoja. Esimerkiksi suunnittelemalla ja ylläpitämällä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä, valtaväylien ohella, kannustetaan ympäristöystävällisempien liikkumismuotojen käyttöön.
Nurmijärvellä on iso potentiaali olla sähköisen liikenteen edelläkävijä. Vaihtamalla esimerkiksi kunnan omaa kalustoa sähköisiin kulkuneuvoihin ja mahdollistamalla lisää latauspisteitä kunnan alueelle, olisi mahdollista tukea konkreettisesti ilmastoystävällisempää liikkumista.

4) Elintilaa, jossa rakennettu ympäristö ja luonto ovat sopusoinnussa.

Sopusoinnussa oleva rakennettu ympäristö ja luonto parantavat ihmisten hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä. Luonto tulisi huomioida rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kaavoituksessa entistä paremmin. Elonkirjoa pitäisi pyrkiä vaalimaan. Nurmijärveltä löytyy useita upeita luontokohteita, jotka olisi tärkeää säilyttää myös tuleville sukupolville. Uusia asuinalueita suunniteltaessa tulisi huomioida laadukas toteutus, viihtyvyys ja se, että suunnitellaan asukkaille sopivia elinympäristöjä.

https://www.tuuliapaulanto.net/