Poikonen Liisa

Liisa Poikonen

43-vuotias

JHL:n jäsen

Asun Rajamäellä ja olen asunut täällä jo 18 vuotta. Kunnassa asumisessa
pidän parhaimpana luonnon läheisyyden, hyvät liikuntamahdollisuudet,
rauhallisuuden sekä turvallisuuden. Haluaisin, että jatkossakin kunnassa
olisi puhdas luonto josta saamme nauttia, sekä turvallista asua ja elää.
Tarvittavat palvelut tulee löytyä jatkossakin, vauvasta vanhukseen asti.

Olen työskennellyt kunnassa vuodesta 2005 lähtien erilaisissa
tehtävissä, joista viimeisimpänä henkilöstösihteerinä. Olen
työskennellyt myös yksityisellä sektorilla sekä yrittäjänä. Työelämässä
pidän tärkeimpinä asioina hyvät ja turvalliset työolosuhteet.

Opiskelen uutta, ja huolehdin omasta osaamisestani sekä kehittymisestä.
Arvostankin suuresti koulutusmahdollisuuksia, ja tahdon kaikille
samanlaiset mahdollisuudet opiskeluun tulotasosta riippumatta.

Työn ja aktiivisen puuhastelun vastapainona, vapaa-aika ja lomat
merkitsevät paljon. Arvostan aikaani luonnossa, jossa koen
rauhoittuvani. Rakastan matkustamista ja harrastamista. Toivon, että
hyvinvointia voitaisiin tukea kaikissa elämäntilanteissa vaikuttamalla
eriarvoisuuteen.