Lupaamme parhaamme mukaan toimia seuraavien tavoitteiden edistämiseksi:

Hyvinvoinnin tukeminen kaikissa elämäntilanteissa

 • Varmistamme kaikille sopivan ja kasvua tukevan opinpolun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
 • Satsaamme terveisiin ja turvallisiin kiinteistöihin sekä työolosuhteisiin.
 • Mahdollistamme liikunta -ja kulttuuripalvelut hyvinvoinnin edistäjänä.
 • Turvaamme laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut tekemällä aktiivista yhteistyötä Keusoten valtuutettujen kanssa.
 • Huolehdimme ikäihmisten, vammaisten ja vähemmistöjen oikeuksista sekä varmistamme kotoutumisen onnistumisen.

Eriarvoistumisen torjuminen

 • Varmistamme, että nuoren on hyvä olla Nurmijärvellä, satsaamme monipuoliseen nuorisotyöhön.
 • Takaamme riittävät resurssit työllisyyspalveluihin, niiden seuraamiseen ja kehittämiseen.
 • Panostamme ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen.
 • Mahdollistamme eri-ikäisten kuntalaisten harrastamisen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Hyvinvointia ympäristöstä

 • Lisäämme kuntalaisten turvallisuudentunnetta päätöksillä, jotka ennalta ehkäisevät rikoksia ja torjuvat onnettomuuksia.
 • Vaalimme lähiluontoa, teemme liikkumisen helpoksi ja rakennamme viihtyisää vihreää elinympäristöä.
 • Suojelemme korvaamatonta luontoa ja eläimistöä, sekä vaalimme arvokkaita vesistöjä.
 • Teemme työtä siistimmän Nurmijärven puolesta.

Elinvoimainen Nurmijärvi

 • Parannamme joukko- ja kevytliikennettä kuntalaisten tarpeita vastaavaksi.
 • Kehitämme päätöksentekoa avoimeksi ja asukkaita osallistavaksi.
 • Rakennamme Nurmijärvestä houkuttelevan paikan asua ja yrittää.
 • Teemme kauaskantoisia tieteeseen ja tutkimukseen perustuvia kestäviä päätöksiä, inhimillisyyttä ja Nurmijärven erityispiirteitä unohtamatta.
 • Edistämme monipuolista ja joustavaa kaavoitusta, joka mahdollistaa erilaiset asumismuodot ja viihtyisät viheralueet.